>
<code id="oxtpk"><nobr id="oxtpk"><track id="oxtpk"></track></nobr></code>

  <th id="oxtpk"></th>
  <th id="oxtpk"><option id="oxtpk"><wbr id="oxtpk"></wbr></option></th>

  <tr id="oxtpk"></tr>


  車身鈑金件替換的作業方法

  (1)對接。對接方式有不帶嵌入板和帶嵌入板兩種形式。不帶嵌<br /> 入板對接主要應用于車身外蒙皮的 <br /> 局部替換(如圖5-2);帶嵌入板的<br /> 對接(如圖5-3)主要應用于管形件

  {首页主词标题}
  <code id="oxtpk"><nobr id="oxtpk"><track id="oxtpk"></track></nobr></code>

  <th id="oxtpk"></th>
  <th id="oxtpk"><option id="oxtpk"><wbr id="oxtpk"></wbr></option></th>

  <tr id="oxtpk"></tr>